Om datorer

Datorns olika komponenter

I en dator krävs det olika komponenter för att den ska fungera. I den här delen går vi igenom några av datorns viktiga delar och funktioner.
Datorminn