I en dator krävs det olika komponenter för att den ska fungera. I den här delen går vi igenom några av datorns viktiga delar och funktioner.

Datorminnet

Datorn togs fram för att den ska kunna lagra mycket minne. Därför är datorminnet en stor och viktig del av en dator. Ett datorminne består av en sekvens av celler som i sin tur har utrymme för information. Informationen kan bestå av den sorts data som datorn bearbetar, olika instruktioner eller ett program som berättar för datorn vad den ska göra. Det finns två olika sorters minnen i en dator: lagringsminnet och arbetsminnet.

Processorn

Processorn är datorernas motsvarighet till en hjärna. Processorn är den delen av datorn som utför stora delar av beräkningarna. För att processorn ska klara av alla beräkningar sitter oftast en kylningsanordning på den.

Moderkort

Om processorn är datorns motsvarighet till hjärnan så är moderkortet datorns motsvarighet till ett nervsystem. Moderkortet är det som sammanlänkar alla datorns komponenter till varandra och skickar information däremellan.

Hårddisk

Det är på hårddisken som majoriteten av datorns minne och information lagras.

Grafikkort

Grafikkortet är den delen av datorn som med hjälp av bildsignaler ger bilder till datorns skärm.