Om datorer

Datorns historia

Sedan datorn först uppfanns så har den gått igenom en hel del olika skepnader och i den här delen får du veta mer om datorns historia.
Tidiga datorer