Sedan datorn först uppfanns så har den gått igenom en hel del olika skepnader och i den här delen får du veta mer om datorns historia.

Tidiga datorer

De första datorerna som fanns var olika sorters räknemaskiner. Ett exempel på det är differensmaskinen som presenterades år 1843 och automatiskt kunde räkna ut astronomiska och matematiska tabeller. Om vi hoppar vidare in i 1900-talet fanns andra räknedatorer. Analogimaskinen kunde räkna ut och analysera tryckmätningar och en differentialanalysator användes för att göra militära uträkningar.

Första datorerna

De första datorerna som liknar de vi använder idag kom på 1950-talet. Med hjälp av elektronrör kunde prestandan förbättras och man började att experimentera med lagringsenheter och olika sorts minnen.

Det var på 1950-talet som stordatorerna började att tillverkas. Det är dessa datorer du kanske sett på bild som kunde ta upp hela rum. De användes oftast inom forskning, folkbokföring och för att utföra statistiska uträkningar.

Men eftersom den typen av datorer upptog hela rum började man utveckla datorn till något mindre. Den typen av dator började att användas av företag på 1970-talet.

Persondatorer

Det var alltså på 1970-talet som datorn började att användas av företag eftersom de kunde få plats på ett skrivbord. Men det skulle dröja fram till början av 1980-talet innan datorn blev billigare och kunde köpas av privatpersoner. År 1976 började Apple tillverka persondatorer. Men det var först år 1984 som de kom med datorn av modellen Macintosh som persondatorn kunde nå en större marknad. På 1990-talet när intresset för internet växte kunde persondatorerna kopplas upp till internet via ett modem eller en bredbandsuppkoppling.

På 1970-talet blev intresset för datorer större, vilket gjorde att många började att bygga datorer på hemmaplan. Företag kunde erbjuda byggsatser som privatpersoner kunde köpa hem och bygga sin egen dator av. Men på 80-talet när datorn blev mer ekonomiskt tillgänglig för fler så slutade man att bygga datorer hemma.

Hemdator

På 1980-talet var efterfrågan på datorer stor, vilket gjorde att man lanserade och utvecklade datorer som kunde få plats i hemmet. Dessa typer av datorer var framtagna för att man skulle kunna spela och programmera på dem. Det var också på 1980-talet som den första handdatorn kom. En handdator var ett digitalt alternativ till filofaxen. På den här tiden kunde en tv-skärm fungera som datorskärm eftersom det helt enkelt var billigare så.