En förutsättning för att du ska lyckas med ditt företagande är att it-tekniken och it-utrustningen är av hög kvalitet. Det är med stöd av en stabil och modern it-infrastruktur som det är möjligt för dig att driva en effektiv verksamhet, som dessutom ger dig ett försteg gentemot klienterna. Det har egentligen inte någon större betydelse inom vilken bransch du är verksam. IT är en viktig del av verksamheten i de flesta företag och den har en avgörande inverkan på företagets möjligheter till framgång, framförallt i ett längre perspektiv.

Grunden är bra hårdvara

Grunden för en professionell och pålitlig it-struktur i ett företag är att man använder sig av bra hårdvara. Detta gäller oavsett om det är fråga om servrar, kablage eller användarstationer. Väljer du en modern och välkonfigurerad hårdvara från etablerade varumärken, kommer du att drabbas av få störningar på grund av fel eller problem med hårdvaran. Väljer du å andra sidan att försöka spara pengar genom att köpa billig hårdvara, kommer du garanterat att stöta på problem. Reparations- och uppdateringskostnaderna för att lösa dessa problem, kommer vida att överstiga vad du trodde dig spara genom att hålla nere kostnaderna för hårdvaran.

Samarbete med externa it-konsulter

Det är komplicerat, för att inte säga omöjligt, att ha tillgång till all it-kompetens inom ett företag. Den digitala utvecklingen går alltför fort samtidigt som det är ett oerhört brett kunskapsområde. De flesta företag har därför etablerade samarbeten med externa it-konsulter. En it-konsult som flitigt anlitas som samarbetspartner, av både små och stora företag, är Nordlo som har ett mycket gott rykte och en bred kompetens. Nordlo har tillgång till fler än 700 specialister och hjälper sina kunder med allt från it-stöd och molntjänster till applikationer. Väljer du att anlita Nordlo på ditt företag kan du vara säker på att få en kompetent och pålitlig samarbetspartner.

Molntjänster

Molntjänster är en investering som omgående lönar sig. Det är dessutom en standardtjänst hos de flesta leverantörer av standardiserade programvaror och tjänster som till exempel Microsoft Office, Google Docs eller Adobe. Genom att använda sig av molntjänster behöver man inte själv göra några investeringar i hårdvara för att kunna använda sig av olika programvaror och tjänster. Dessutom undgår man en del av problemet med säkerhetskopiering, då detta är något som i de flesta fall hanteras automatiskt av molntjänsterna.

It-avdelningen är nyckeln till framgång

Spindeln i nätet och en av de avgörande nycklarna till om ditt företag ska vara framgångsrikt är it-avdelningen. Egentligen saknar det betydelse vilken hårdvara, vilka programvaror eller vilka molntjänster som ditt företag använder sig av om företaget inte har en kompetent och skicklig it-avdelning.

Det är it-avdelningen som ska få it-systemets olika beståndsdelar att fungera tillsammans. It-avdelningen måste därför vara en prioriterad del av verksamheten som får de resurser som krävs för att man ska kunna såväl behålla befintlig personal som att rekrytera nya och kompetenta personer. Utan en skicklig och motiverad personal blir det svårt för dig att skapa en it-avdelning på den nivå som krävs för att skapa ett framgångsrikt företag.