Om datorer

Datorns historia

Sedan datorn först uppfanns så har den gått igenom en hel del olika skepnader och i den här delen får du veta mer om datorns historia.
Tidiga datorer

Om datorer

Datorn i nutid

Sedan 1990-talet har vi inte behövt koppla datorn till internet via en kabel eller ens behöver invänta att den ska koppla upp till ett telefonmodem. I

Om datorer

Datorns olika komponenter

I en dator krävs det olika komponenter för att den ska fungera. I den här delen går vi igenom några av datorns viktiga delar och funktioner.
Datorminn

Om datorer

En introduktion om datorer

Att använda sig av datorer för olika uträkningar är något vi gjort i några hundra år. Men det var först på 1900-talet när elektriciteten kom som dator